Ronaldo ??i m?t r?c r?i pháp l? khi lên t?p trung ?TQG

T??ng ch?ng nh? hành ??ng lên t?p trung cùng ?TQG nh? bao c?u th? khác s? kh?ng có v?n ?? gì, nh?ng Ronaldo l?i ?ang ??ng r?c r?i v? pháp l? vì s? vi?c này.

Ronaldo v?a tr?i qua?tr?n hòa kh?ng bàn th?ng v?i ??i th? hàng xóm T?y Ban Nha. ??y ch? là m?t tr?n giao h?u tr??c khi B? ?ào Nha b??c vào cu?c ??i ??u quan tr?ng v?i Pháp t?i Nations League. V?a lên t?p trung cùng ?TQG ???c ít ngày, CR7 ?? ph?i nh?n tin ??ng tr??c nguy c? b? ph?t.

C? th?, Ronaldo có th? s? ph?i nh?n án ph?t t? c? quan y t? t?i thành ph? Turin, ?. L? do là b?i anh ?? b? qua kh?u ch? k?t qu? xét nghi?m Covid -19 t? c? quan y t? vùng Piemonte (mi?n B?c Italia) ?? lên tuy?n.

Theo l?nh t? c? quan y t?, Ronaldo cùng toàn ??i ph?i cách ly t? ngày 3/10 do có 2 thành viên (gi?u tên) dính Covid -19. Toàn ??i Juventus s? ph?i th?c hi?n xét nghi?m và ch? ??i k?t qu? r?i m?i ???c r?i CLB ?? lên tuy?n. Tuy nhiên, ng?i sao 35 tu?i ?? b? qua l?nh c?m này và th?n nhiên r?i ??i b?n doanh c?a Juve. Cùng Ronaldo, nhi?u tuy?n th? qu?c gia khác nh? Dybala (Argentina), Juan Cuadrado (Colombia) hay Bentancur (Uruguay).

Ronaldo ??i m?t r?c r?i pháp l? khi lên t?p trung ?TQG ?nh 1
Ronaldo và m?t s? ??ng ??i ??ng tr??c nguy c? b? ph?t vì t? ? r?i Juventus (?nh: Internet)

V?n ?? ? ??y, ch?a nói ??n vi?c có d?u hi?u l?y nhi?m hay kh?ng, nh?ng Ronaldo cùng dàn sao k? trên ?? kh?ng ch? k?t qu? xét nghi?m mà t? ? r?i ??i b?n doanh c?a Juventus.

Nhi?u cái tên khác c?a Juve nh? Bonucci, Chiellini (Italia), Ramsey (Wales), Rabiot (Pháp) hay Szczesny (Ba Lan) ??u ?? ch? có k?t qu? xét nghi?m ?m tính r?i m?i tr? l?i ??i tuy?n.

Tr? l?i v?i hành trình c?a ?T B? ?ào Nha, sau khi hòa kh?ng bàn th?ng trong tr?n giao h?u v?i T?y Ban Nha, Ronaldo cùng ??ng ??i s? b??c vào 2 tr?n ??u vòng b?ng Nations League v?i Pháp (12/10) và Th?y ?i?n (15/10).

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注